یکشنبه 1399/09/30 - 17:19

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی استان آذربایجان غربی

تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از عوارض شیوع کرونا در همه نقاط کشور ملموس بود که برای قطع زنجیره انتقال این ویروس، طرحی هماهنگ با همتی جهادی برای تامین نیازهای مبتلایان و اقشار آسیب پذیر نیاز بود.

در همین راستا طرح شهید سلیمانی به مرحله اجرا شد تا مرهمی بر زخم‌های کرونایی باشد.