شنبه, 04/21/1399 - 18:08 azargharbi-admin

نشست تخصصی نهضت سراسری جهش تولید بسیج سازندگی سپاه پیرانشهر

آغاز به کارنشست تخصصی نهضت سراسری جهش تولید بسیج سازندگی سپاه پیرانشهر با حضور کارگروه‌های تخصصی 6 گانه