چهارشنبه, 05/29/1399 - 11:01 azargharbi-admin

گروه جهادی حوزه ی مقاومت بسیج شهید کاوان نقده به کمک موذن مسجد علی ابن ابیطالب شتافت.

گروه جهادی حوزه ی مقاومت بسیج شهید کاوان نقده به کمک  موذن مسجد علی ابن ابیطالب شتافت.