چهارشنبه, 05/29/1399 - 11:07 azargharbi-admin

دوخت ماسک توسط خواهران جهادی پایگاه فاطمه زهرا (س) جهت پخش در مراسم شیرخوارگان علی اصغر در ماه محرم

دوخت ماسک توسط خواهران جهادی پایگاه فاطمه زهرا (س) جهت پخش در مراسم شیرخوارگان علی اصغر در ماه محرم