چهارشنبه, 05/29/1399 - 11:08 azargharbi-admin

در راستای فرامین مقام معظم رهبری و مرحله دوم کمک_مومنانه از قربان تا غدیر سپاه پاسداران شهرستان پیرانشهر با کمک خیرین این شهرستان و به همت بسیج سازندگی نسبت به خریداری ۶۰ راس دام گوسفند به ارزش تقریبی ۲میلیارد ریال و پخش ۶۰۰ سهم توسط حوزه و پایگاهها

در راستای فرامین مقام معظم رهبری و مرحله دوم  کمک_مومنانه از قربان تا غدیر سپاه پاسداران شهرستان پیرانشهر با کمک خیرین این شهرستان و به همت بسیج سازندگی نسبت به خریداری ۶۰ راس دام گوسفند به ارزش تقریبی ۲میلیارد ریال و پخش ۶۰۰ سهم توسط حوزه و پایگاههای مقاومت بسیج در بین خانواده های حاشیه شهر و آسیب دیده معیشتی از ویروس کرونا اقدام نمود.