چهارشنبه, 06/05/1399 - 09:19 azargharbi-admin

اقدام جهادی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت سپاه پلدشت و اقامه نماز و حضور بر سر مزار میت کرونایی به هنگام دفن، موجب تحسین اهالی شد

 اقدام جهادی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت سپاه پلدشت و اقامه نماز و حضور بر سر مزار میت کرونایی به هنگام دفن، موجب تحسین اهالی شد