شنبه 1399/06/29 - 08:26 azargharbi-admin

مسئول اقتصاد مقاومتی سازمان بسیج کشور از پروژهای نمونه کارآفرین در سطح کشور (بزرگترین پرورش بچه ماهی قزل آلا در شمالغرب ) در راستای نهضت جهش تولید بازدید کرد.

مسئول اقتصاد مقاومتی سازمان بسیج کشور از پروژهای نمونه کارآفرین در سطح کشور (بزرگترین پرورش بچه  ماهی قزل آلا در شمالغرب )  در راستای نهضت جهش تولید بازدید کرد.