دوشنبه 1399/08/05 - 19:15 azargharbi-admin

اقدامات محرومیت زدایی گروه جهادی امام علی(ع) روستای چوپانلو در قالب اردوهای جهادی کمک به احداث خانه محروم

اقدامات محرومیت زدایی گروه جهادی امام علی(ع) روستای چوپانلو در قالب اردوهای جهادی کمک به احداث خانه محروم