دوشنبه 1399/08/19 - 20:17 azargharbi-admin

ضد عفونی معابر روستای خانقاه (خنیه) و پخش ماسک بین اهالی روستا توسط گروه جهادی شهید قلیزاده (پایگاه امام حسن مجتبی ع) روستای بدل آباد شهرستان خوی با همکاری پایگاه شهید ایوب قرالو روستای خانقاه

 ضد عفونی معابر روستای خانقاه (خنیه) و پخش ماسک بین اهالی روستا توسط گروه جهادی شهید قلیزاده (پایگاه امام حسن مجتبی ع) روستای بدل آباد شهرستان خوی  با همکاری پایگاه شهید ایوب قرالو روستای خانقاه