شنبه, 10/30/1396 - 15:17 azarbayjangharbi

نصب کانکس برای زلزله زدگان 21 روستای کرمانشاه توسط گروه های جهادی سپاه شهداء

نصب کانکس برای زلزله زدگان 21 روستای تحت پوشش قرارگاه سازندگی شهید باکری سپاه شهداء استان آذربایجان غربی توسط گروه های جهادی